Business Region Örebro

Om oss

Det är vi som är Business Region Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen.

Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.

Organisering
Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro en permanent verksamhet. Region Örebro län har gett Örebro kommun i uppdrag att leda det operativa arbetet i Business Region Örebro.
Business Region Örebros styrgrupp består av kommunstyrelsens
ordförande eller motsvarande från de 11 deltagande kommunerna och träffas fyra gånger per år. Ordförande för styrgruppen är Irén Lejegren, som är regionråd och även ordförande för nämnden för regional tillväxt på Region Örebro län. Ledningsgruppen är ett nav i verksamheten och utgörs av näringslivschefer eller motsvarande från de 12 deltagande kommunerna samt verksamhetsledare och koordinatorer. Ledningsgruppen träffas en eftermiddag i månaden och följer upp handlingsplaner samt tar löpande beslut kopplade till verksamheten.

Business Regions grunduppdrag är organiserat i fem samverkansområden.
-Entreprenörskap, nyföretagande & innovationer
-Investering & etablering
-Kommunservice
-Kompetensförsörjning
-Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete

Verksamhetsledaren och koordinatorerna håller
samman och driver arbetet framåt inom respektive område tillsammans med en marknadskoordinator.

Finansiering
Region Örebro län finansierar verksamheten till hälften. Resterande finansiering kommer från de samverkande kommunerna med 10 kr/invånare. Örebro kommun och Region Örebro län går även in
med in kind-resurser i form av tid.

Verksamhetsberättelse 2018PDF

Bakre rad från vänster: Mikael Happala, Mats Fransson, Magnus Larsson, Petra Hofwander-Edberg, Sune Valgren, Cecilia Lundkvist-Sundin, Anna Andreasson, Erik Blohm, Wilhelm Magnusson, Gabriella Kloth. Nedre raden från vänster: Victor Sunnliden, Henrik Olofsson, Kristina Eklöf, Mikael Fällman, Helena Aronsson, Göran Dahlén, Jenny Johansson, Fredrik Jönsson, Kalle Selander