Business Region Örebro

The future of logistics

För att säkerställa framtidens logistik har Region Örebro län tagit flera steg för att skapa förutsättningar för kommersialisering av drönartrafik.

Vi förbereder för drönartransporter

För att skapa förutsättningar för kommersiell drönartrafik har Region Örebro län tagit steget att bli fullvärdiga medlemmar i Urban Air Mobility Initiative. Bland annat är ett UIC2 manifest påskrivet vilket innebär att Region Örebro län tagit ställning för att det är regioner och kommuner som har planeringsansvaret för infrastrukturen i det nedre luftrummet. Initiativet är ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för kommersialisering av drönartrafik.

Samverkansavtal med Dronamics

Örebro flygplats har skrivit ett samverkansavtal med företaget Dronamics, vars drönare, The Black Swan, är en av de kommersiella drönarna för frakt och kan lyfta upp mot 350 kilo och frakta gods 250 mil. Avtalet innebär att Örebro flygplats ingår i det nätverk av flygplatser runt om i Europa och som Dronamics avser att använda för kommersiella frakter.

Möjlighet för kommersiell trafik

The Urban Air-Mobility Initiative Cities Community, (UIC2), är en av plattformarna inom EU:s Smart Cities och lanserades hösten 2017. UIC2 agerar utifrån städer och regioners behov inom kommersiell drönartrafik. Den kommersiella drönartrafiken sker idag i en liten skala och en av de utmaningar som finns handlar om att reglera trafiken, eftersom den sker i det undre luftrummet och har påverkan på stadsbilden. Örebro med ett av Nordens bästa logistiklägen vill nu arbeta för att ge aktörer möjlighet att arbeta på en kommersiell marknad.

Samverkan mellan starka aktörer

För att skapa förutsättningar för kommersiell drönartrafik har en arbetsgrupp bestående av Region Örebro län, Örebro universitet, Örebro flygplats och Business Region Örebro satts samman. Dessa arbetar att skapa förutsättningar för både sista milen lösningar som fjärrtrafik med drönare. En viktig aspekt handlar om att ha ett strukturerat luftrum att flyga i.

Tveka inte att kontakta mig för mer information

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00