Business Region Örebro

Industrihubb

Industrihubb är Business Region Örebros satsning på industriutveckling.

Logga industrihubb

 

En av förutsättningarna för att vara en konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar näringslivsregion är att utveckla den befintliga industrin. Med industrihubbsprojektet kommer utvecklingsbehoven för industrin att sammanställas för att ligga till grund för en permanent organisation för industriell utveckling. Ett långsiktigt samarbete mellan region och industriföretag.

Industrihubbprojektet kommer även att agera som länets industriella utvecklingscenter och ingå i det nationella IUC-nätverket. Det innebär för de tillverkande företagen att de kan ta del av olika former av stöd samt att det finns en lokal samarbetsparts för att bolla idéer och skapa aktiviteter tillsammans med.

Industrihubben finansieras av Region Örebro län, genomförs av Business Region Örebro och har en styrgrupp som består av personer i ledande roller i länets industriföretag.


Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00