Business Region Örebro

8 Reasons why

  • Inom en radie av 30 mil finner du 70% av landets befolkning och inom 12 timmar har du nått hela Norden med ditt gods. Det gör Örebro till Nordens bästa plats för distributionscenter och e-hubbar. Det kallar vi ett bra läge för företag som vill växa nationellt eller nordiskt. Enligt Nordens största logistiktidning Intelligent logistik så har Örebro ett optimalt geografiskt läge i Sverige för att distribuera effektivt både nationellt och regionalt i Norden. Flera år av strategiska satsningar, stora nyetableringar, stark markutveckling och ett växande samarbetsnätverk inom logistikområdet -med växande logistikkompetens i hela regionen gör Örebroregionen till ett av Sveriges absoluta topplägen för logistikverksamhet.

  • I Örebroregionen driver vi, tillsammans med forskare vid Örebro Universitet, utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Vid Centerfor Sustainable Business samarbetar tvärvetenskapliga team av forskare med ledare från näringslivet för att öka kunskapen om hållbara lösningar för företag, affärsliv och ekonomi.

  • I Örebro ligger hamnen alltid på rätt kust genom vårt partnerskap med hamnarna i Göteborg, Norrköping och Gävle som är en viktig del i Örebros unika logistikerbjudande tillsammans med Sveriges viktigaste järnvägsnod i Hallsberg. Ditt gods har alltid nära till den hamn som är bäst lämpad för era logistikflöden. Med vårt arbetssätt Supermodality knyter vi samman alla transportslagen; flyg, tåg, sjöfart och lastbil med spetskompetens inom logistik vid Örebro Universitet. Tillsammans med ert företag skapar vi sedan de bästa logistiklösningarna för er typ av verksamhet.

  • Visste du att Hallsberg har Nordens största rangerbangård? Det är även Sveriges viktigaste knutpunkt för godstrafik då Västra stambanan här korsar Godsstråket genom Bergslagen. Varje dygn passerar 350 tåg Hallsberg och Trafikverket räknar med dubbelt så många tåg i sin prognos för 2050. Bangården har kapacitet att rangera 500 000 vagnar samt 500 000 lastbilar per år. Vårt arbete med att ständigt utveckla och samordna hållbara logistiklösningar för framtiden är viktiga framgångsfaktorer för Örebroregionen som tillväxtregion för företag.

  • De två orden kapacitet och kompetens beskriver Örebro flygplats på bästa sätt. Här finns lång landningsbana och en modern maskinpark som kan ta emot de största fraktflygplanen. Här finns snabb och flexibel personal med hög kompetensnivå inom logistik, som ser till att ditt gods når slutdestinationen med det absolut bästa fraktsättet. Med det unika geografiska läget där man når 70% av sveriges befolkning under tre timmar, tillgången till alla fordonsslag, och logistikkompetens i världsklass med bl.a. Center of Sustainable Business (CSB) vid Örebro Universitet, gör flygplatsen till en viktig del i regionens supermodalitetslösning. Örebro Airport kallas för Skandinaviens fraktnav, det strategiska läget är en av förklaringarna till att vi har utvecklats till fjärde största fraktflygplatsen i landet. En annan förklaring är att vi har kapacitet och kompetens att hantera världens största fraktplan. På Örebro är vi specialister på stora och komplexa charterflygfrakter. På flygplatsen finns två världsledande expressbolag, FedEx och DHL, etablerade. Flygplatsen har fullt utrustad terminal och en toppmodern maskinpark. Rullbanan är 3 300 m, 4E klassad. Välkommen med er förfrågan på +46(0)19-30 70 00 eller handling@orebroairport.se

  • Örebroregionen leder den svenska utvecklingen av AI i en nationell satsning kallad för AI Innovation Sweden, som ska fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Här samarbetar industri, akademi, forskning och offentlig sektor för att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. AI Impact Lab i Örebro är en knutpunkt i denna satsning, där man jobbar tillsammans med projekt, resurser, kunskap och andra initiativ som driver tillämpningen av AI.

  • För att öka innovationstakten inom AM och skapa affärsmässig effekt gick elva av våra största svenska industrier gått samman och lanserade redan 2017 joint-venturebolaget AMEXCI AB i Karlskoga. AMEXCI är ytterligare ett av regionens fruktsamma samarbete mellan lokal industri, akademi och Alfred Nobel Science Park, där vi tillsammans tar en tätposition inom ny teknik för en stark regional utveckling av industrin och näringslivet.

  • En stark förkärlek till något brukar kallas för en lidelse. Och visst uppstod ett starkt tycke hos Lidls logistikansvariga för Örebro, som 2019 ledde till ett nytt centrallager på 177 300 kvm vid södra infarten till stan. – Vi är jätteglada över vår etablering i Örebro. Det här ger oss möjligheter att klara tillväxten i våra befintliga butiker och också för vår framtida expansion som står för dörren, säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör Lidl Sverige. - Örebro ligger perfekt. Vi når 70 % av Sveriges befolkning inom 30 mil. (Thomas Andersson, Regionsdirektör för Lidl)

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00