Business Region Örebro

8 Reasons why

  • Inom en radie av 30 mil finner du 70% av landets befolkning och inom 12 timmar har du nått hela Norden med ditt gods. Det gör Örebro till Nordens bästa plats för distributionscenter och e-hubbar. Det kallar vi ett bra läge för företag som vill växa nationellt eller nordiskt. Enligt Nordens största logistiktidning Intelligent logistik så har Örebro ett optimalt geografiskt läge i Sverige för att distribuera effektivt både nationellt och regionalt i Norden. Flera år av strategiska satsningar, stora nyetableringar, stark markutveckling och ett växande samarbetsnätverk inom logistikområdet -med växande logistikkompetens i hela regionen gör Örebroregionen till ett av Sveriges absoluta topplägen för logistikverksamhet.

  • I Örebroregionen driver vi, tillsammans med forskare vid Örebro Universitet, utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Vid Centerfor Sustainable Business samarbetar tvärvetenskapliga team av forskare med ledare från näringslivet för att öka kunskapen om hållbara lösningar för företag, affärsliv och ekonomi. CSB:s vision är en hållbar ekonomi som stödjer utvecklingen mot ett fossilfritt hållbart samhälle utan att riskera välfärd, ekonomi, natur och livskvalitet för vare sig nuvarande eller framtida generationer.CSB är uppbyggt runt fyra forskningsnoder som bygger på våra forskningsområden. I CSB Circular Economy forskar vi bland annat på cirkulära resursflöden och affärsmodeller, i CSB Business Ethics på företagsetik och etiska koder, CSB Transparency på hållbarhetskommunikation, efterlevnad och hållbarhetskommunikation CSB Value Chain på hållbar logistik och hållbara försörjningskedjor. För mer detaljerad information om innehållet i respektive nod, se nodens egna hemsida. I CSB samarbetar tvärvetenskapliga team av forskare med ledare från näringslivet för att öka kunskapen om hållbara lösningar för företag, affärsliv och ekonomi för att uppnå minskad miljöpåverkan, förbättrade arbetsförhållanden och livskvalitet. Vill du samarbeta? Hör av dig till oss.

  • I Örebro ligger hamnen alltid på rätt kust genom vårt partnerskap med hamnarna i Göteborg, Norrköping och Gävle som är en viktig del i Örebros unika logistikerbjudande tillsammans med Sveriges viktigaste järnvägsnod i Hallsberg. Ditt gods har alltid nära till den hamn som är bäst lämpad för era logistikflöden. Med vårt arbetssätt Supermodality knyter vi samman alla transportslagen; flyg, tåg, sjöfart och lastbil med spetskompetens inom logistik vid Örebro Universitet. Tillsammans med ert företag skapar vi sedan de bästa logistiklösningarna för er typ av verksamhet.

  • Örebroregionen leder den svenska utvecklingen av AI i en nationell satsning kallad för AI Sweden, som ska fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Här samarbetar industri, akademi, forskning och offentlig sektor för att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. AI Impact Lab i Örebro är en knutpunkt i denna satsning, där man jobbar tillsammans med projekt, resurser, kunskap och andra initiativ som driver tillämpningen av AI. Smarta städer, hälsa och smart industri i fokus för nya AI-projekt AI Impact Lab har också initierat projekt inom de tre fokusområdena smarta städer, hälsa och smart industri. Inom smarta städer har projektet ”Ett sammankopplat Örebro” dragit i gång. Det kommer att ledas av Örebro kommun med stöd av AI Impact Lab och bland deltagarna finns Länsgården fastigheter, Futurum fastigheter, Örebroporten, Örebrobostäder, Kumbro, Akademiska hus och Alfred Nobel Science Park. På hälsoområdet har AI Impact Lab startat ett pilotprojekt inom polypdetektering tillsammans med Region Örebro län, samt ett pilotprojekt gällande schemaläggning för hemtjänstpersonal tillsammans med Örebro kommun. Slutligen, inom området smart industri, har AI Impact Lab fått finansiering till projektet AI.ALL av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Finansiering kommer även från Region Örebro län. Det treåriga regionala utvecklingsprojektet ska hjälpa både näringsliv och offentlig sektor att implementera AI genom konkreta delprojekt och samarbeten med Örebro universitets AI-forskare. Läs mer här Bli en del av AI Sweden Det bästa sättet för dig som företag att samarbeta med oss på AI Impact Lab, är att bli en partner till Sveriges nationella center för artificiell intelligens, AI Sweden (AI.se). Vi berättar gärna mer om hur din organisation kan ansluta. Stor som liten; vi har erbjudanden som kan passa dig och ditt behov av att accelerera tillämpningen av AI. Data factory Genom AI Impact Lab har regionens företag möjlighet att ta del av AI Swedens Data factory. Den ger bolagen tillgång till teknisk infrastruktur, data, juridiska regelverk och kunskap för att kunna hantera stora och komplexa uppsättningar av data. Data factory gör det också möjligt för partners att skänka eller licensiera data, få åtkomst till data och använda lagring och beräkningskraft för AI-projekt. https://www.oru.se/ai-impact-lab https://www.ai.se/en/data-factory AI-utbildningar för yrkesverksamma Distansbaserade, behovsanpassade och gratis. Genom våra Smarterkurser kan yrkesverksamma kompetensutveckla sig inom AI vid sidan av sitt ordinarie arbete. Vi uppmuntrar deltagarna att ta med sig konkreta case från sina verksamheter och använda i utbildningen för att utveckla lösningar med stöd från universitetets AI-forskare. https://www.oru.se/ai-kurser Partnerskap och nätverk inom AI Erfarenhetsutbyte, samarbete, kunskapsöverföring och events. Genom AI Impact Lab har regionens företag möjlighet att bli en del av AI Swedens partnerskapsnätverk, där det i dag finns över 75 medlemmar från både industri och offentlig sektor. https://www.oru.se/ai-impact-lab https://www.ai.se/en/partner-offering Testbädd och demonstrator inom AI På Örebro universitet finns Robotlab – en testbädd och demonstrator för tillämpad robotik och AI. Här har företag möjlighet att, tillsammans med AI-forskare, utveckla och testa nya, tillämpade lösningar inom AI och autonoma system. http://platformaimee.se/ ORU Innovation Arena ORU Innovation Arena är Örebro universitets storsatsning på innovation och samverkan. I de två testbyggnaderna Hubben och Labbet ska studenter, forskare, företag och offentlig sektor mötas för att tillsammans utveckla idéer och innovationer som löser olika former av samhällsutmaningar.

  • Visste du att Hallsberg har Nordens största rangerbangård? Det är även Sveriges viktigaste knutpunkt för godstrafik då Västra stambanan här korsar Godsstråket genom Bergslagen. Varje dygn passerar 350 tåg Hallsberg och Trafikverket räknar med dubbelt så många tåg i sin prognos för 2050. Bangården har kapacitet att rangera 500 000 vagnar samt 500 000 lastbilar per år. Vårt arbete med att ständigt utveckla och samordna hållbara logistiklösningar för framtiden är viktiga framgångsfaktorer för Örebroregionen som tillväxtregion för företag.

  • De två orden kapacitet och kompetens beskriver Örebro flygplats på bästa sätt. Här finns lång landningsbana och en modern maskinpark som kan ta emot de största fraktflygplanen. Här finns snabb och flexibel personal med hög kompetensnivå inom logistik, som ser till att ditt gods når slutdestinationen med det absolut bästa fraktsättet. Med det unika geografiska läget där man når 70% av sveriges befolkning under tre timmar, tillgången till alla fordonsslag, och logistikkompetens i världsklass med bl.a. Center of Sustainable Business (CSB) vid Örebro Universitet, gör flygplatsen till en viktig del i regionens supermodalitetslösning. Örebro Airport kallas för Skandinaviens fraktnav, det strategiska läget är en av förklaringarna till att vi har utvecklats till fjärde största fraktflygplatsen i landet. En annan förklaring är att vi har kapacitet och kompetens att hantera världens största fraktplan. På Örebro är vi specialister på stora och komplexa charterflygfrakter. På flygplatsen finns två världsledande expressbolag, FedEx och DHL, etablerade. Flygplatsen har fullt utrustad terminal och en toppmodern maskinpark. Rullbanan är 3 300 m, 4E klassad. Välkommen med er förfrågan på +46(0)19-30 70 00 eller handling@orebroairport.se

  • För att öka innovationstakten inom AM och skapa affärsmässig effekt gick elva av våra största svenska industrier gått samman och lanserade redan 2017 joint-venturebolaget AMEXCI AB i Karlskoga. AMEXCI är ytterligare ett av regionens fruktsamma samarbete mellan lokal industri, akademi och Alfred Nobel Science Park, där vi tillsammans tar en tätposition inom ny teknik för en stark regional utveckling av industrin och näringslivet.

  • En stark förkärlek till något brukar kallas för en lidelse. Och visst uppstod ett starkt tycke hos Lidls logistikansvariga för Örebro, som 2019 ledde till ett nytt centrallager på 177 300 kvm vid södra infarten till stan. – Vi är jätteglada över vår etablering i Örebro. Det här ger oss möjligheter att klara tillväxten i våra befintliga butiker och också för vår framtida expansion som står för dörren, säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör Lidl Sverige. - Örebro ligger perfekt. Vi når 70 % av Sveriges befolkning inom 30 mil. (Thomas Andersson, Regionsdirektör för Lidl)

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00