Business Region Örebro

Väg

Riksvägar och europavägar sammanstrålar i vår region och oavsett vilken länsdel du väljer att investera i, är det aldrig långt till väg.

I vår region möts E18, E20, Rv50, Rv5.Safety parks (Brändåsen, Truckstop).
Här är den kortaste väg till last och first mile.

Elvägspilot Hallsberg-Örebro

Vi har ett av landets mest trafikerade stråk för tunga transporter och det finns en stor potential att genomföra en elvägspilot just här. Länet har en god strategisk position i landet mitt i den nord-sydliga kopplingen mellan Norrland och kontinenten och mellan storstäderna Stockholm, Oslo och Göteborg. En elväg skulle generera fördelar och möjligheter ur flera aspekter för hela länet och som en del i omställningen för hållbara transporter så är detta ett viktigt steg att ta för att kunna nå miljömålen till 2030.

Under sommaren 2019 blev sträckan Hallsberg-Örebro utvald som en av två pilotprojekt inom Trafikverkets program för elvägar. I september 2020 lämnades slutrapoorten in till Trafikverket. Just nu arbetar Region Örebro län med att utreda intresse och förutsättningar för regionala aktörer att använda elvägen och att mobilisera aktuella aktörer i länet som har intresse av att delta och bidra i pilotprojektet. Har du frågor? Är du aktör som ännu inte finns med i vårt nätverk men önskar att vara med? Vänligen kontakta oss.
 

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00