Business Region Örebro

Väg

Riksvägar och europavägar sammanstrålar i vår region och oavsett vilken länsdel du väljer att investera i, är det aldrig långt till väg.

I vår region möts E18, E20, Rv50, Rv5.Safety parks (Brändåsen, Truckstop).
Här är den kortaste väg till last och first mile.

Elvägspilot Hallsberg-Örebro

Vi har ett av landets mest trafikerade stråk för tunga transporter och det finns en stor potential att genomföra en elvägspilot just här. Länet har en god strategisk position i landet mitt i den nord-sydliga kopplingen mellan Norrland och kontinenten och mellan storstäderna Stockholm, Oslo och Göteborg. En elväg skulle generera fördelar och möjligheter ur flera aspekter för hela länet och som en del i omställningen för hållbara transporter så är detta ett viktigt steg att ta för att kunna nå miljömålen till 2030.

Under sommaren 2019 blev sträckan Hallsberg-Örebro utvald som en av två sträckor som utreds inför byggande av ett pilotprojekt inom Trafikverkets program för elvägar. Till skillnad från de fyra demonstrationsanläggningar för elvägsteknik som Trafikverket tidigare arbetat med handlar dessa pilotprojekt om en längre sträcka där en affärsmodell för elvägar ska testas för att se hur konceptet elväg ska fungera i verkligheten. Under 2021 kommer beslut om vilken av de två sträckor som nu utreds som kommer bli en elvägspilot.

Parallellt pågår också ett regionalt arbete hos Trafikverket med upprättande av vägplan för sträckan där verket utreder sträckans förutsättningar att vara en elvägsanläggning.

 

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00