Business Region Örebro

The future is green

Regenergy Frövi är en unik internationell etablering i Frövi och Lindesbergs kommun. Här kommer du kunna följa projektet som tar den cirkulära och generativa industrin in i framtiden.

Regenergy Frövi är en internationellt unik etablering som skapar hundratals nya gröna jobb i Örebroregionen. Det gröna industriprojektet är ett viktigt första steg i att etablera en cirkulär affärsmodell inom svensk industri som i sin tur ger stora hållbarhetsvinster och tar den cirkulära industrin och regenerativa lösningarna in i framtiden. Projektet kommer att möjliggöra en ökad produktion av svenska livsmedel, vilket starkt kommer att bidra till en nödvändig ökning av Sveriges självförsörjningsgrad.

21 hektar som skapar nya arbetstillfällen i en grön näring

Regenergy Frövi blir en 21 hektar – eller närmare 40 fotbollsplaner – stor cirkulär produktionsyta för storskalig tomatodling och landbaserad odling av jätteräkor. För att driva de enorma växthusen och räkodlingen kommer spillvärme från Billerud att användas som sedan återför vatten till brukets produktion. Projektet drivs av det svenska företaget WA3RM och det utgör en ny grön era i Frövi och Lindesbergs kommun. Den storskaliga satsningen är ett startskott i Lindesbergs resa för att bli ett showroom för hållbar utveckling och en vägvisare för hur framtidens gröna jobb i Sverige kan skapas.

Projektet Regenergy Frövi i korthet:

Byggstart: 2022
  • Produktionsstart: 2023
  • Storlek: 31 hektar total yta
  • Vad produceras: 8 000 ton tomater (cirka var 10e tomat som konsumeras i Sverige) och 4 000 jätteräkor per år.

Om WA3RM

WA3RM är världsledande inom utveckling och finansiering av cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av restströmmar. Genom att omvandla outnyttjade restströmmar till användbara och värdefulla resurser bidrar WA3RM till en positiv klimatomställning samtidigt som nya gröna arbetstillfällen skapas.
Läs mer på www.wa3rm.se och på LinkedIn.

Tveka inte att kontakta mig för mer information

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00