Tillgägnlighetsredogörelse —

Tillgänglighet för Business Region Örebro

Business Region Örebrostår bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Business Region Örebro uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.}

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Business Region Örebro som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till businessregionorebro@orebro.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
Bristande förenlighet med lagkraven

Problem med kontrast text mot bild

  • Herobilden på startsidan ligger texten vit text mot bild vilket i vissa brytpunkter kan uppfattas svårläst.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av Business Region Örebro.

Senaste bedömningen gjordes den 17 juni 2024

Webbplatsen publicerades den 17 juni 2024

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 juni 2024

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.