Business Region Örebro

Relocation Service

Vi hjälper företag och organisationer så att de nyanställda och deras familjer snabbt ska komma tillrätta i Örebroregionen. Genom Handelskammaren Mälardalens Relocation Service erbjuder vi ett professionellt bemötande av internationell arbetskraft. Vi är med i processen från start till mål. Syftet är att den nyanställde ska komma igång med sitt arbete så snabbt som möjligt, medan vi hjälper till med alla praktiska detaljer. Kostnadseffektivt för arbetsgivaren och tryggt för medarbetaren

Pre-visit
Handelskammaren Mälardalen planerar ett besök när familjen, eller bara den nyanställde, kommer hit för att lära känna staden och omgivningarna. Besöket utformas utifrån kundens behov. Familjen får svar på sina praktiska frågor och känner sig trygga inför flytten. Ju mer information man får desto större är chansen att den blir en positiv upplevelse.

Home search
Det är viktigt att den nyanställde blir nöjd med sitt nya boende. Handelskammaren Mälardalen letar efter en bostad som matchar de önskemål som finns. Vanligtvis får familjen mer än en ledig bostad som förslag.

Tjänsten Relocation Service:

  • Pre-visit – behovsanpassade besök.
  • Immigration Handelskammaren Mälardalen är certifierade hos Migrationsverket. Det innebär att handläggningen av hela immigrationsprocessen går betydligt snabbare än vanligt.
  • Home search – Handelskammaren Mälardalen hittar lämpliga bostäder. Internationella kunder får information om den svenska bostadsmarknadens villkor.
  • Settling in – för internationella kunder är det mycket att sätta sig in i den första tiden. Handelskammaren Mälardalen hjälper till med folkbokföring, svenska personnummer, bankkontakter och annat man behöver stöd med.
  • Ongoing support – internationella kunder kan kontakta Handelskammaren Mälardalen med frågor som uppstår under den första tiden. Behovet brukar vara som störst under de första tre månaderna.
  • Departure Handelskammaren Mälardalen erbjuder personlig support så att processen blir lika smidig när man ska flytta tillbaka hem eller ett annat land som vid flytten till Sverige.

Offert och kontaktuppgifter
Kontakta Handelskammaren Mälardalen via e-post: relocation@handelskammarenmalardalen.se