Business Region Örebro
Nyhet

Välkomna Degerfors - nu är alla kommuner med i Business Region Örebro!

Kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic signerade under onsdagen den 14 augusti avtalet som gör Degerfors kommun till medlemmar i Business Region Örebro.

Under flera år har vi påpekat betydelsen av att vara medlemmar i BRO. Jag är stolt att vi idag har infriat ett vallöfte som kommer att stärka Degerfors kommuns näringsliv och framtida utveckling. Vi ser fram emot att få arbeta med regional utveckling tillsammans med de andra kommunerna i länet. Med hjälp av BRO kan vi återigen sätta Degerfors kommun på kartan såväl regionalt som nationellt. BRO verkar även utanför Sveriges gränser, vilket innebär att vårt medlemskap gör oss synliga även i internationella forum, säger Muris Beslagic.

- Mycket glädjande att Degerfors kommun har beslutat att gå med i Business Region Örebro. Nu när alla kommuner i länet är med i arbetet för att skapa hållbar tillväxt och attrahera nya jobb till regionen kan vi tillsammans fortsätta det framgångsrika arbetet med att stärka länets konkurrenskraft, säger Irén Lejegren, ordförande Business Region Örebro.

Irén Lejegren, ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Örebro län,  070-663 19 75

Helena Aronsson, verksamhetsledare för BRO, 076-551 44 07