Business Region Örebro
Nyhet

Hög regional tillväxttakt i Örebro län!

Örebro län har den högsta regionala tillväxttakten utanför de tre storstadsregionerna. Det visar en sammanställning mellan åren 2008 och 2017 som tidningen Dagens Samhälle har gjort.

Några områden kan lyftas fram som orsaker till den goda tillväxten. Den traditionella industrin, som fortfarande är basen i den regionala ekonomin, har gått bra sedan finanskrisen 2008/09. Regionen har också utvecklats som logistikcenter med bland annat etablering av flera nya stora lager. Det har också växt fram många It-företag, främst i Örebro. Dessutom har säkert den höga byggtakten i Örebro kommun bidragit till att öka tillväxten. Också den starka utvecklingen av Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet har säkerligen bidragit till tillväxten i länet.

God samverkan i länet
Irén Lejegren vill också lyfta fram den samverkan som finns i länet som en bidragande faktor för ett gynnsamt tillväxtklimat i länet.
- Vi har i dag en god samverkan mellan regionen, kommunerna, näringslivet och universitet som ger förutsättningar för en fortsatt god utveckling inom de områden vi kan påverka.

Kontakt:
Irén Lejegren, ordförande Business Region Örebro
tel. 070-663 1975