Business Region Örebro
Nyhet

Orkla gör en jättesatsning i Kumla

Från vänster: Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun. Magdalena Robsarve, Verksamhetsutvecklingschef, PostNord TPL AB. Johan Linné, Fabrikschef Kumla/Örebro, Orkla Foods Sverige AB. Lars Jarmander, Senior Vice President Logistics, Orkla ASA. Mårten Koshko, Affärsutvecklingschef, PostNord TPL AB

Supersatsning i logistikregionen Örebro. Orkla utökar sin lager- och distributionsverksamhet för Mellansverige i Kumla.

PostNord TPL AB och Orkla ASA har i samband med detta tecknat en avsiktsförklaring rörande uppförande och drift av en ny logistikfastighet, söder om Orklas nuvarande fabrik i Viaområdet, där Orkla förväntas bli den största kunden.

Avsiktsförklaringen innebär att PostNord TPL utökar sin verksamhet till Närke genom att erbjuda TPL-lösningar, vilket innebär att Orkla outsoursar delar av sin Mellansvenska lager- och distributionsverksamhet. PostNord är Nordens största och ledande TPL-aktör och har ett mångårigt samarbete med Orkla som fördjupas ytterligare. Detta innebär att även andra företag kommer att kunna erbjudas lagermöjlighet i Kumla. Lagret kommer att vara på cirka 25 000 - 30 000 kvadratmeter och förväntas på sikt kunna erbjuda omkring 50-100 personer arbete.

"Det regionala samarbetet inom logistikområdet, där Kumla ingår, har stor betydelse för att många företag satsar på lager och logistik i vår region. Det är inte för inte som Örebroregionen rankas som delad etta vad gäller bästa logistikläget i Sverige." menar Kumlas kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren