Business Region Örebro
Nyhet

Örebroregionen stärker sin roll i utvecklingen som smart logistiknav

Autolast

Samverkansprojektet Autolast ser till automatisering av vissa delar av logistikkedjan, i detta fall lossning och lastning av gods. I projektet deltar trucktillverkaren Linde Material Handling, Scandfibre Logistics som är en del av Billerudkoncernen, logistikbolaget Logent, Örebro universitet samt CLOSER/Lindholmen Science Park.

Projektledare har varit Hannes Lindkvist på CLOSER, den nationella samverkansplattformen för ökad transporteffektivitet.
– Projektet illustrerar hur komplexa utmaningar i allt högre grad kräver att akademi, näringsliv och samhälle samverkar få att skapa mer effektiva godstransportsystem, säger han. Detta bidrar till att öka den svenska konkurrenskraften. Det innebär dessutom till att Örebroregionen kan ta en tydlig roll i utvecklingen av smarta och effektiva logistikupplägg och stärka sin position som logistiknav.

Logent som driver en rad godsterminaler runt om i landet, ser potentialen i automationslösningar för lastning/lossning av trailrar, containrar och tågvagn för att möta allt större krav på effektiva och automatiserade flöden dygnet runt, året runt.

– Vi ser en stor potential i relativt jämna flöden hos exempelvis producerande verksamheter där det finns krav på kontinuitet i in- och utflödet för att eliminera flaskhalsar, säger Daniel Rhedin, Head of Consulting i Logent.

Läs mer på länken nedan: https://lnkd.in/dnFq3q9länk till annan webbplats