27 juni

Almedalen – Dag 2

Vi sätter ljuset på internationell talangattraktion och industriell symbios.

Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby
KL. 08:30 - 16:00

Greater Örebro Arena – 27 juni

Program förmiddag

Tema Talangattraktion

Under temat Talangattraktion kommer också Sveriges förmåga att locka och behålla internationell kompetens att diskuteras. Olika initiativ har sjösatts för att förenkla processer vid internationella rekryteringar. Men frågan kvarstår: räcker det? Är vi tillräckligt internationella i Sverige för att kunna ta emot internationell arbetskraft?

08:30 – 09:30

För att lyckas i konkurrensen om efterfrågad kompetens krävs insikter om vad som attraherar målgruppen samt hur de uppfattar platsen. Välkommen att lyssna till en presentation av de mest populära stadsregionerna att bo och jobba i för framtidens mest efterfrågade arbetskraft och en analys av attraktionsfaktorer bland olika åldersgrupper. Under frukostminglet presenteras rapporten Talent City Index 2024.

Tid: 08:30 – 09:30
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby

Medverkande:
• Marcus Andersson, VD, Future Place Leadership
• Jessica Skantze, Senior konsult, Future Place Leadership


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

10.00-11.00

Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är en stor utmaning för svenska arbetsgivare, vilket riskerar att hämma tillväxten. Vi vet att många upplever att det är svårt att rekrytera internationell kompetens, framför allt kopplat till arbetstillstånd och myndighetsprocesser.

Olika initiativ har inrättats för att göra processerna smidigare, men räcker det? Är vi tillräckligt internationella i Sverige för att ta emot internationell kompetens? Kan det vara så att det även behövs en större attitydförändring, även hos arbetsgivarna? Varmt välkommen till en paneldebatt arrangerad av STAF, Sweden Talent Attraction Forum, ett nätverk med representanter från 16 aktörer mellan kommuner och regioner som arbetar med frågor rörande talangattraktion.

Tid: 10:00 – 11:00
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby

Medverkande:

• Jessica Skantze, Senior konsult, Future Place Leadership
• Karin Björkman Tendijck, Beyondo
• Madeleine Sjöstedt, GD, Svenska Insitutet
• Anna Broeders, Linköping Science Park
• Jonas Albertson, CTO Epiroc

• Anna Gulliksen, Rekryteringsansvarig, Tietoevry


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

11.30-13.00

Kampen om rätt kompetenser är stenhård på dagens arbetsmarknad. Lokalt, nationellt och globalt. I den konkurrensen krävs många åtgärder. Regioner och kommuner runt om i Sverige driver olika insatser och initiativ för att locka efterfrågade kompetenser. Under denna punkt kommer olika initiativ att presenteras av olika aktörer under en pitchlunch.

Tid: 11:30 – 13:00
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby

Medverkande:

• Jessica Skantze, Senior konsult, Future Place Leadership
• Anna Broeders, Talent & Community Manager, Linköping Science Park
• Helena Renström, Head of Society Expo, Skellefteå kommun
• Jenny Johansson, BRO, Clara Tortellini BRO (smart move Örebro)
• Niklas Delersjö, Move to Gothenburg


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

Program Eftermiddag

Tema Industriell symbios

Eftermiddagen vigs åt industriell symbios. Stora delar av det svenska näringslivet är inne i en historiskt snabb omställning i hållbar riktning. I omställningen finns både stora möjligheter och utmaningar för såväl näringslivet som det större samhället – det kommer att diskuteras på Business Region Örebros arena, Greater Örebro Arena, i Almedalen.

13.30 -14.30

En av omställningens lägst hängande frukter är att arbeta med resurser som vi redan har men kan göra mer utav. Industriell symbios fokuserar på just det. Vilka regulatoriska hinder stöter företag som arbetar med industriell symbios på? Hur ser ett investeringsbeslut ut inom ramen för industriell symbios trots de utmaningar som finns?


Vi får lyssna på företag som företräder Industriell symbios och som genomför etableringar i stor skala samt hur deras logik för ett investeringsbeslut ser ut. Vi lyssnar även på redan etablerad industri som arbetar för att ställa om. Inte sällan med stora anläggningstillgångar tillika stora förändringar som bas.

Tid: 13:30 – 14:30
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby

Medverkande:
• Tomas Kåberger, Moderator
• Peter Michelson, VD EcoData center
• Pia Lindström. Direktör miljö och hållbarhet, LKAB
• Ylva Strander, Enhetschef Innovationsledning, VINNOVA
• Murat Mirata, Lektor Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

15.00-16.00

Etableringar är en del av samhället och när de ställer om så påverkar det omgivande samhälle. Stora etableringar för med sig ett flertal frågor som kräver förändring eller utökning av lokalsamhället. Dessa etableringar hamnar oftast i mindre kommuner där samverkan mellan det privata och det offentliga är helt nödvändigt för att kunna ställa om samhället. Debatten för vad statens ansvar är respektive en kommun, i en industrietablering intensifieras och engagerar bland andra såväl samhällsdebattörer som akademi. Vem betalar priset för den gröna omställningen?

Tid: 15:00 – 16:00
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby

Medverkande:
• Jon Forsell, moderator
• Karin Måwe, projektledare Vision Dåva
• Wilhelm Magnusson, Public affairs, Wa3rm
• Alexander Kult, Samhällsbyggnadschef, Gällivare kommun
• Petter Arneback Hjulström, Regional utvecklingsdirektör Region Örebro län

• Ingrid Schuster, VD, Regenergy Frövi


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

Kontakta mig

Jenny Johansson

Marknadsansvarig

+46 (0)76 551 47 09
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.