26 juni

Almedalen – Dag 1

Vi djupdyker i temat totalförsvarsuppbyggnaden.

Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby
KL. 09:00 - 15:50

Greater Örebro Arena

Tema: Totalförsvarsuppbyggnaden

Sveriges Natomedlemskap och det förändrade säkerhetspolitiska läget innebär ett ökat fokus på uppbyggnaden av totalförsvaret. Örebroregionen är på många sätt väl positionerad för den uppbyggnad som väntar: geografiskt och logistiskt, kompetensmässigt och genom befintliga verksamheter ligger Örebro och kringliggande kommuner rätt.

Program 26 juni

09.00-10.45

Med det förändrade säkerhetsläget tillkommer nya möjligheter och utmaningar för Sveriges kommuner. Flera kommuner positionerar sig nu för att ta del av de stora investeringar som väntar i och med nya medlemskapet i NATO

Det svenska säkerhetsstråket är en viktig kugge i Sveriges totalförsvar. Här, mellan Arboga och Karlstad, finns ett pärlband av viktiga myndigheter, företag med världsledande kompetens inom tech- och försvarssektorerna, försvarsanläggningar på flera nivåer samt knutpunkter för hela Sveriges logistik. Vi har gynnsamma geografiska kopplingar till såväl öst- som västkust, norrut och söderut. I regionen finns hela kedjan av förutsättningar: råvaror, produktutveckling, produktion, kompetens, forskning och logistiklösningar. Och kanske viktigast av allt: vi i Arboga, Örebro, Hallsberg, Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad har bestämt oss för att samarbeta ännu tätare för att bidra till den nationella samhällsnyttan. Vi har sänkt trösklarna och hjälper varandra för att möjliggöra etableringar och hitta lösningar på komplexa utmaningar – lösningar som gynnar hela Sverige och Norden.

Tid: 09:00 – 10:45 (Frukostmingel från 08.30)
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby

Medverkande:

• Minou Sagdepour, 4 C Strategies (moderator)
• Lena Rådström Baastad, Landshövding, Länsstyrelsen Örebro
• Charlotte Petri Gornitzka, GD, MSB
• John Johansson, KSO, Örebro kommun
• Ulrika K Janson, Kommundirektör, Karlstads kommun
• Martin Willén, Kommundirektör, Kristinehamn
• Stefan Wallin, fd försvarsminister Finland
• Jessica Öberg, VD Combitech
• Jenny Deschamps-Berger, Försvarshögskolan


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

12.00-13.00

Med det förändrade säkerhetsläget tillkommer nya möjligheter och utmaningar för Sveriges kommuner. Flera kommuner positionerar sig nu för att ta del av de stora investeringar som väntar i och med nya medlemskapet i NATO.

Under denna programpunkt kommer representanter från kommunerna längs det Svenska Säkerhetsstråket att presentera markanvisningar och möjligheter för investeringar. Lyssna på deras pitchar och upptäck de unika fördelarna med att investera i dessa områden. Få insikter och knyt kontakter med ledande personer inom kommunerna och utforska potentiella investeringsmöjligheter längs det Svenska Säkerhetsstråket. Arrangemanget är en del av ”Greater Örebro Arena”, en arena i Almedalen som anordnas av Business Region Örebro.

Tid: 12:00 – 13:00 (inkl. lunch)
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby


Medverkande:

• Peter Larsson, kommundirektör Örebro kommun
• Anders Neuman, kommundirektör Arboga kommun
• Ulrika K Jansson kommundirektör Karlstad kommun
• Magnus Andersson KSO, Hallsbergs kommun
• Kalle Alexandersson, Planeringschef, Kristinehamns kommun
• Tony Ring, KSO, Karlskoga kommun
• Magnus Larsson näringslivschef Hallsbergs kommun


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

13:00 – 13:50

NATO-medlemskapet och kraven från EU, särskilt i form av CER- och NIS2-direktiven påverkar inte bara transporter, infrastruktur och varuförsörjning, utan också näringslivet i sin helhet. Vi utforskar hur vi bäst kan anpassa oss till dessa förändringar och möjligheter.

Vidare kommer vi att diskutera det kommande försvarsbeslutet i december och dess potentiella inverkan på vår samhällsinfrastruktur och näringsliv. Detta beslut kommer sannolikt att forma våra strategier och prioriteringar framåt och är därför avgörande att förstå. Representanter från ledande industriföretag deltar i detta pass för att diskutera hur infrastruktur och näringsliv kan samverka för att stärka det Svenska Säkerhetsstråket.

Tid: 13:00 – 13:50
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby


Medverkande:

• Freddy Jönsson Hanberg (moderator)
• Göran Eriksson, VD Göteborgs hamn
• Thord Andersson, verksamhetsledare Västra stambanegruppen
• Jonas Albertson, CTO, Epiroc
• Olof Molander, inköpsdirektör ADDA
• Johan Markström, Vice President, Head of Business Support på Business Area Dynamics, Saab


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

14.00-14.50

Stråket Oslo-Stockholm kräver en bättre järnvägsförbindelse för försvaret, näringslivet och ett hållbart resande. Hur kan vi planera och bygga snabbare? Hur kan vi finansiera nödvändig infrastruktur? Hur kan man regionalt underlätta arbetet?

Idag tar en tågresa mellan huvudstäderna över fem timmar och 1,4 miljoner flygresor görs därför mellan Arlanda och Gardermoen varje år. Att skapa en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm har särskilt goda förutsättningar för att bli ett lönsamt projekt då resandet i stråket är omfattande, mycket av infrastrukturen redan finns och tågets marknadsandel är låg. En orolig omvärld kastar nytt ljus över sträckans betydelse, för Sveriges totalförsvar och Natomedlemskap. Dagens järnväg brister i kapacitet och har långa restider. Försvarsmakten och försvarsindustrin är beroende av järnvägen vid längre förflyttningar av både personal och materiel mellan Oslo och Stockholm.

Tid: 14:00 – 14:50
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby


Medverkande:

• Freddy Jönsson Hanberg, Ordförande, moderator, Totalförsvarsstiftelsen
• Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55
• Magnus Persson, VD, Skanska
• Maria Signal-Martebo, VD, Alstom Sverige
• Ulrika Geeraedts, Planeringsdirektör, Trafikverket
• Nils Paul, Infrastrukturexpert, Svenskt Näringsliv
• John Turesson, Head of investment banking, SEB
• Andreas Svahn, Regionstyrelseordförande, (S) Region Örebro Län
• Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstad kommun
• Maria Stockhaus, Gruppledare, (M) Trafikutskottet, Riksdagen
• Rami Yones, Regiondirektör, Trafikverket Mellersta reg


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

15:00 – 15:50

Hur säkerställer vi att vi har rätt kompetens för att möta kraven från både NATO och vårt eget totalförsvar? Vi måste också ta hänsyn till den ökade efterfrågan, höjda krav och den höjda statusen som kan leda till en positiv inverkan på rekryteringen, men också till förändringar i lönenivåer och arbetskraftens dynamik.

Tid: 15:00 – 15:50
Plats: Greater Örebro Arena, Nygatan 1, Visby


Medverkande:

• Freddy Jönsson Hanberg (moderator)
• Johan Schnürer, rektor Örebro universitet
• Li Ljungberg, Näringspolitisk expert inom talangattraktion, Teknikföretagen
• Marcus Andersson, VD, Future Place leadership
• Ylva Naver, FMV:s HR- och kommunikationsdirektör
• Helena Wäreby, vp HR-chef SAAB affärsområde Dynamics
• Olle Ytterberg, Combitech
• Lena Gillström, VD, BAE Systems


Kontaktperson:
Jenny Johansson, Marknadschef, Business Region Örebro
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se

Kontakta mig

Jenny Johansson

Marknadsansvarig

+46 (0)76 551 47 09
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.