Regenergy Frövi —

Spillvärme som skapar både mat och jobb

I en innovativ satsning använder Regenergy Frövi industriell spillvärme från en kartongfabrik för att odla grönsaker i växthus. Denna metod levererar inte bara hållbara grönsaker utan en cirkulär affärsmodell som är enkel att skala upp. Framtidens livsmedelsförsörjning är här.

Antal ton tomater

+ 8 000 ton/år

Produktion i fas 1

Storlek i hektar –

10 ha

Växthusets storlek i fas 1

nya jobb –

+ 100 st

Antalet nya jobb i fas 1

Stora hållbarhetsvinster

Regenergy Frövi är en unik internationell etablering i Frövi och Lindesbergs kommun. Ett projekt som tar den cirkulära och generativa industrin in i framtiden och är ett viktigt första steg i att etablera en cirkulär affärsmodell inom svensk industri. Med stora hållbarhetsvinster kan satsningen driva den cirkulära industrin och de regenerativa lösningarna framåt.

Regenergy Frövi kommer inte bara att skapa många nya gröna jobb i Örebroregionen utan även öka produktionen av svenska livsmedel, vilket bidrar till att höja Sveriges självförsörjningsgrad. Växthusodling och livsmedel är dock bara en tillämpning, det finns många fler möjliga verksamheter som kan etableras med en cirkulär modell och återanvändning av outnyttjade resurser.

Värdefulla outnyttjade resurser

Bakom projektet i Frövi ligger det svenska företaget WA3RM, som ger nytt liv åt outnyttjade resurser genom att koppla samman industrier som vill använda sina restströmmar bättre med entreprenörer som drar nytta av tillgänglig energi och råvaror i olika former.

När de flesta ser oönskade material och biprodukter som problem, ser WA3RM restströmmar som värdefulla, outnyttjade resurser. Målet är att använda de outnyttjade resurserna för att skapa ett regenerativt och cirkulärt system för att vitalisera lokala samhällen och säkerställa en hållbar framtid.

Kontakta mig

Jenny Johansson

Marknadsansvarig

+46 (0)76 551 47 09
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.