Business Region Örebro

Hälsa och omsorg

Geriatrik och Artificiell Intelligens. På Ängen Research och Innovation möts forskare, innovatörer, vårdgivare och äldre. Mötena skapar förutsättningar för bättre lösningar, kortare utvecklingstid och snabbare produktlanseringar. Vårt övergripande mål är att äldre och sjuka skall få hög livskvalitet och god vård i sin hemmiljö.

Ängens forsknings- och innovationslägenhet är en miljö där utvecklare och användare av hjälpmedel möts. Såväl enklare produkter som avancerade system – t ex robotar och intelligenta system – kan testas av äldre människor i en hemlik miljö. Vi erbjuder en av Europas största och mest innovativa anläggningar som innehåller flera olika former av boende, vårdcentral och kliniker för rehabilitering.