Business Region Örebro

Hälsa och omsorg

Geriatrik och Artificiell Intelligens. På Ängen Research och Innovation möts forskare, innovatörer, vårdgivare och äldre. Mötena skapar förutsättningar för bättre lösningar, kortare utvecklingstid och snabbare produktlanseringar. Vårt övergripande mål är att äldre och sjuka skall få hög livskvalitet och god vård i sin hemmiljö.

Ängens forsknings- och innovationslägenhet är en miljö där utvecklare och användare av hjälpmedel möts. Såväl enklare produkter som avancerade system – t ex robotar och intelligenta system – kan testas av äldre människor i en hemlik miljö. Vi erbjuder en av Europas största och mest innovativa anläggningar som innehåller flera olika former av boende, vårdcentral och kliniker för rehabilitering.

 

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län; Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen.

Kontakta oss

Besöksadress
Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregion
orebro@orebro.se

 

Telefon (växel)
019-21 10 00