Business Region Örebro

Datacenter

Vi har goda förutsättningar för ditt datacenter, co-hosting space eller annan el-intensiv verksamhet inom ITC.

Latency till Stockholm är 5ms. Kombinationen stora ytor, god tillgång till kvalificerad personal och bra kräm i sladdarna gör att Örebroregionen står ut i ett redan konkurrenskraftigt land.

Vårt nationella nätverk gör att vi har bra överblick på vad som finns tillgängligt och därmed vad vi kan göra för just din affär.