Business Region Örebro

Business

Vi arbetar för att du ska hitta de bästa möjligheterna och få de bästa förutsättningarna. Vårt näringsliv och akademin driver utvecklingen framåt och vår avancerade tillverkning kombinerat med Nordens bästa logistiksläge gör vårt och därmed ditt business case starkt.